• 0(342)317 12 46

YÖNETİM

Başkan : Prof.Dr.Ali GÜR (Rektör)

Müdür : Öğr.Gör.Remzi ÖZTEKİN

Yürütme Kurulu :  1.

                                     2.

                                     3.

                                     4.

                                     5.                                                       

Danışma Kurulu :