• 0(342)317 12 46

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, kısa adı “GÜGEMER” olan Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi 2547 sayılı yasaya dayanılarak 1992 yılı Mayıs ayında kurulmuş ve aynı ayda faaliyete geçmiştir.

Merkezin Kuruluş Amacı : Zengin kültüre sahip Gaziantep ve Yöresinin, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak, bu sanatı yeni nesillere tanıtarak aktarmak ve sanatkârlara sahip çıkmaktır. Merkezin faaliyet alanına, Gaziantep ve yöresindeki El Sanatları ile, mutfak sanatını korumak ve geliştirmek konuları girer. Yürütme kurulunun kararı ile, faaliyet alanına ilave konular alınabilir.

Merkezin Organları : Başkan, Müdür, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkezimizde Faaliyeti Süren El Sanatları 
Merkezimizde ilk defa Sedef Kakmacılık, Yemenicilik ve Kutnu Dokumacılığı ile faaliyete başlanmış daha sonra bunlara Aba Dokumacılığı ve Kilim Dokumacılığı eklenmiştir. Halen beş dalda atölye ve tezgahlarımız mevcut olup, 2 Sedef Ustası, 1 Bakır işleme Ustası, 1 Aba Dokuma ve 1 Kilim Dokuma Ustası Merkezimizde görev yapmaktadır. Merkezimizde bunlara ilaveten; Bakırcılık, Körükcülük ve Antep işi Nakış atölyelerini de açmayı planlamaktayız.

Merkezimizde kuruluşundan bu yana araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilaveten; 
•   Kültür Bakanlığı ile Üniversite arasında imzalanan bir protokol ile Aralık 1993 yılında Kültür Bakanlığı için     Sedef Kakmacılıkla Yemenicilik ve Aba Dokumacılığı dalında bir araştırma projesi tamamlanmış ve Bakanlığa sunulmuştur. 
•   Nisan 1994 ve Mart 2002, Mart 2004’de 3 ve 4 devre Sedef Kakmacılık, 2 ve 4 devre Yemenicilik ve Kutnu     Dokumacılığı dalında kurs düzenlenmiş ve 22 kişiye sertifika verilmiştir. (her devre 3’er aydır.) Kurslar halka, öğrencilerimize ve Üniversite personeline açık ve ücretsizdir. 
•   Gaziantep’in kurtuluşu münasebetiyle 1995, 2000 ve 2005 yıllarında Üniversitemizde 3 sergi açılmış, ayrıca Merkezimiz Gaziantep Lions Kulübü ve Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin düzenlediği sergilere katılmıştır.