• 0 (342) 317 12 46

 

•   Seminer, konferans ve paneller düzenlemek, 
•   Araştırmalar yapmak veya yapılan araştırmaları desteklemek, 
•   Yayınlar yapmak, 
•   Kurslar ve yarışmalar düzenlemek,
•   Sergiler açmak, 
•   Amacına uygun olarak Yürütme Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak veya     bu tip çalışmalara iştirak etmektir.